Gegevensverwerking door derden

Om ons aanbod te verbeteren, beschikken wij over informatie over het gebruikersgedrag dat door derden wordt verwerkt.
Hier bieden wij u de mogelijkheid om individueel toestemming te geven voor elke individuele gegevensverwerking door derden.

U kunt deze instellingen te allen tijde aanpassen in onze cookie-instellingen.

Google Analytics

Analyseert het gebruik van de website om aangepaste inhoud te leveren.
Voert analyses uit om de functionaliteit van de website te optimaliseren.

Levensduur van de cookies: 2 jaar

Google Analytics eCommerce

Conversion tracking met de Google Analytics eCommerce extensie.

Soort opslag

Mogen we uw instellingen permanent opslaan in uw browser in de vorm van een cookie?
Anders gaan de instellingen verloren als u het browservenster sluit.

Cookie-instellingen

Stand: 30.01.20 Doe mee, voor het milieu! Recycling in plaats van elektrisch afval!

Heiz24 garantievoorwaarden

25 maanden Heiz24 nieuwe apparaatgarantie

Wij, de Heiz24.de eigenaar Matthias Falkenberg e.K. geven 25 maanden garantie op de nieuwe grondstof die concreet in elk geval met de garantiebelofte van ons wordt toegepast. De termijn voor de berekening van de garantieduur begint met de factuurdatum. Onze garantieprestaties zijn ruimtelijk onbegrensd. Indien zich tijdens deze periode materiaal- of fabricagefouten voordoen, verlenen wij als garantieverleners één van de volgende diensten naar keuze in het kader van de Heiz24 nieuwe productgarantie:

- vrije omruiling van de goederen tegen een gelijkwaardig artikel (indien nodig ook een vervolgmodel, als het oorspronkelijke artikel niet meer beschikbaar is).

Garantieclaims zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen veroorzaakt door
- onjuiste of ondeskundige behandeling (bijv. bedieningsfouten, mechanische schade, verkeerde bedrijfsspanning)

- overmatige milieu-invloeden (vochtigheid, warmte, overspanning, stof, enz.)

- het niet in acht nemen van veiligheidsmaatregelen

- Het niet in acht nemen van de bedieningshandleiding

- Gebruik van kracht (bijv. klap, stoot, val)

- ongeoorloofde reparatiepogingen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming

- Defecten door normale slijtage

Verwijdering of wijziging van het typeplaatje, het serienummer of een veiligheidslabel dat op het product is aangebracht, maakt de garantie ongeldig.

Een garantieclaim vereist dat wij, als garantiegever, in staat worden gesteld om het garantiegeval te onderzoeken door de goederen op te sturen. Daarbij moet ervoor worden gezorgd dat schade tijdens het transport wordt voorkomen door een passende verpakking. De garantieservice verlengt noch herstart de garantieperiode voor dit artikel; vervangen onderdelen worden ons eigendom.

Voor het aanvragen van garantieservice dient u een kopie van de originele factuur van de goederenzending mee te sturen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij de garantieservice kunnen weigeren zonder deze kopie van de factuur mee te sturen. De verzending van de kopie van de factuur dient voor de berekening van de garantieperiode.

24 maanden Heiz24-functiegarantie - voor gebruikte apparaten

U heeft de mogelijkheid om met ons een functiegarantie van 24 maanden af te spreken voor een door u gekocht gebruikt artikel.

Als u ons uw oude defecte artikel, inclusief een nauwkeurige beschrijving van het defect, binnen een jaar na aankoop van een van onze gebruikte artikelen opstuurt, geven wij u na afloop van de herroepingstermijn voor het gekochte gebruikte artikel een functionele garantie van 24 maanden voor het betreffende gebruikte artikel dat u bij ons heeft gekocht. De periode voor de berekening van de garantieperiode begint met de factuurdatum. De functionele garantie en de exacte garantietermijn worden u direct na ontvangst van uw oude artikel en het verstrijken van de herroepingstermijn voor het bij ons gekochte gebruikte artikel door middel van een garantieverklaring per e-mail meegedeeld. Na ontvangst van de garantieverklaring gaat de eigendom van uw gebruikte artikel aan ons over. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht na uw aankoop, zullen wij het defecte artikel gratis aan u terugsturen.

De Heiz24-functiegarantie omvat de volgende diensten voor de periode van 24 maanden: Als uw bij Heiz24 gekochte tweedehands artikel binnen de garantieperiode een defect vertoont, ontvangt u een van de volgende diensten naar keuze:

- vrije omruiling van de goederen tegen een gelijkwaardig artikel (indien nodig ook een vervolgmodel, als de oorspronkelijke goederen niet meer beschikbaar zijn)

Garantieclaims zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen veroorzaakt door

- onjuiste of ondeskundige behandeling (bijv. bedieningsfouten, mechanische schade, verkeerde bedrijfsspanning)

- overmatige milieu-invloeden (vochtigheid, warmte, overspanning, stof, enz.)

- het niet in acht nemen van veiligheidsmaatregelen

- Het niet in acht nemen van de bedieningshandleiding

- Gebruik van kracht (bijv. klap, stoot, val)

- ongeoorloofde reparatiepogingen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming

- Defecten door normale slijtage

Verwijdering of wijziging van het typeplaatje, het serienummer of een veiligheidslabel dat op het product is aangebracht, maakt de garantie ongeldig.

Een aanspraak op de Heiz24-functiegarantie vereist dat wij als garantieverlener in staat worden gesteld om het garantiegeval te controleren door het opsturen van de goederen en een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de fout. Zorg ervoor dat schade tijdens het transport wordt voorkomen door een geschikte verpakking te gebruiken. De garantieservice verlengt noch herstart de garantieperiode voor dit artikel; vervangen onderdelen worden ons eigendom.

Vul de Heiz24-probleemoplossingslijst in voordat u deze naar ons toestuurt, want de ervaring leert dat storingen vaak het gevolg zijn van instel- of bedieningsfouten. Als de fout of storing nog steeds optreedt na gebruik van de probleemoplossingslijst, stuur ons dan het defecte artikel. Voor meer details over de functionele garantie kunt u onze algemene voorwaarden lezen.

14-dagen geld-terug-garantie

Wij verlenen al onze klanten - ook handelaars en ondernemers - een herroepingsrecht van 14 dagen. Gedurende deze tijd kunt u zonder opgaaf van redenen de bij ons gekochte goederen retourneren en uw geld terugkrijgen.

Gelieve garantieclaims te doen gelden per telefoon, e-mail of fax.

Alle wettelijke garantierechten waarop u recht heeft, blijven onaangetast door de bovenstaande garantieregels. De wettelijke garantierechten vindt u in onze AGB onder punt 9.

Als u vragen heeft over de garantie of een garantie, kunt u ook contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

De borgsteller is in alle gevallen
Bedrijf
Heiz24.de
Eigenaar: Matthias valkenberg geregistreerde vereniging.
Thesdorfer Weg 112
25421 Pinneberg - Duitsland
Telefoon: +49 4101 858770
fax: +49 4101 8055504
e-mail: info@heiz24.de