"Decydujace znaczenie dla umowy maja nasze niemieckie teksty prawne, tlumaczenie na inny jezyk sluzy jedynie do czytania tlumaczenia."

Prawo do odstapienia od umowy dla konsumentów

W przypadku konsumentów, tj. Kazdej osoby fizycznej, która zawiera transakcje prawna do celów, które nie moga byc przypisane w glównej mierze ani do dzialalnosci komercyjnej, ani do niezaleznej dzialalnosci zawodowej, stosuje sie nastepujace prawo do odwolania:

anulowanie

wycofanie

Masz prawo odstapic od tej umowy w ciagu czternastu dni bez podawania przyczyny. Okres odstapienia wynosi czternascie dni od dnia, w którym uzytkownik lub osoba trzecia wskazana przez niego, która nie jest przewoznikiem, przejela posiadanie towarów.

Aby skorzystac z prawa do odstapienia od umowy, musisz sie z nami skontaktowac

Heiz24.de
Wlasciciel Matthias Falkenberg e.K.
Thesdorfer Weg 112
25421 Pinneberg
Telefon 04101 858770
Faks 04101 5388304
info@heiz24.de

za pomoca wyraznego oswiadczenia (takiego jak list wyslany poczta, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstapieniu od niniejszej umowy. Mozesz skorzystac z dolaczonego modelu formularza wyplaty, który nie jest wymagany.

W celu zachowania okresu odstapienia wystarczy wyslac powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstapienia od umowy przed uplywem okresu odstapienia.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy, wybralismy wszystkie otrzymane od Ciebie platnosci, w tym koszty dostawy (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikajacych z wyboru innej metody dostawy niz najkorzystniejsza standardowa dostawa, która oferujemy Musimy splacic natychmiast, a najpózniej w ciagu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwolaniu niniejszej umowy. W przypadku tej splaty uzyjemy tych samych srodków platniczych, jakie zostaly uzyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraznie uzgodniono inaczej z Panstwem; W zadnym wypadku nie zostaniesz obciazony oplatami za splate.

Mozemy odmówic splaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zaleznosci od tego, co nastapi wczesniej.

Musisz odeslac nam towar niezwlocznie, aw kazdym razie nie pózniej niz czternascie dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jesli przesylasz towar przed uplywem czternastu dni. Ponosisz bezposrednie koszty zwrotu towarów.

Trzeba tylko zaplacic za ewentualna utrate wartosci towarów, jezeli utrata wartosci wynika z obchodzenia sie, które nie jest konieczne do zbadania charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

***

Wykluczenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstapienia

O ile nie uzgodniono inaczej, prawo odstapienia od umowy nie ma zastosowania do umów

- w przypadku dostaw towarów, które nie sa prefabrykowane i do których produkcji indywidualna selekcja lub dostarczenie przez konsumenta jest miarodajne lub które sa jasno dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;

- w przypadku dostawy towarów, które moga szybko sie zepsuc lub których data waznosci zostanie szybko przekroczona;

- na dostawe napojów alkoholowych, której cena zostala uzgodniona w chwili zawarcia umowy, ale która moze zostac dostarczona nie wczesniej niz 30 dni po zawarciu umowy, a której rzeczywista wartosc zalezy od wahan na rynku, na które przedsiebiorca nie ma wplywu;

- do dostarczania gazet, czasopism lub magazynów z wyjatkiem umów abonamentowych.

Prawo do odwolania wygasa na wczesnym etapie umów

- w przypadku dostawy zapieczetowanych towarów, które nie nadaja sie do zwrotu ze wzgledów zdrowotnych lub higienicznych, jezeli ich pieczec zostala usunieta po dostarczeniu;

- w przypadku dostawy towarów, jezeli ze wzgledu na swój charakter zostaly nierozlacznie zmieszane z innymi towarami po dostawie;

- w przypadku dostarczania nagran dzwiekowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli plomba zostala usunieta po dostarczeniu. "

***

Nasza prosba o zwrot towarów

1. Prosze unikac uszkodzen i zanieczyszczenia towarów. Jesli to mozliwe, odeslij towar do nas w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby uzyj zewnetrznego opakowania ochronnego. Jesli nie masz juz oryginalnego opakowania, podaj odpowiednie opakowanie, aby zapewnic odpowiednia ochrone przed uszkodzeniem podczas transportu.

2. Prosze nie zwracac towarów do nas unfree. Aby uzyskac szybki i latwy zwrot, skorzystaj z naszej etykiety DPD lub DHL, która znajduje sie na portalu zwrotów.

3. Nalezy zauwazyc, ze wspomniane powyzej ustepy 2 i 3 nie sa warunkiem wstepnym skutecznego wykonywania prawa do odstapienia.

***
wzór formularza odstapienia

Jesli chca Panstwo odstapic od umowy, prosimy o wypelnienie i odeslanie niniejszego formularza.

Heiz24.de
Matthias Falkenberg e.K.
Metodasdorferfer 112
25421 Pinneberg
Faks 04101 8055504
info@heiz24.de

I/ my (*) niniejszym uniewazniamy zawarta przeze mnie/nas (*) umowe zakupu nastepujacych
towarów (*)/swiadczenia nastepujacej uslugi (*)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
zamówione w (*)/otrzymane w (*) ____________________________________________________.
Nazwa konsumenta (konsumentów) ____________________________________________________.

Adres konsumenta(-ów)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________ _____________________________________________________
Data Podpis konsumenta (uzytkowników) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

FORMULAR
Prosimy pamietac o tym, ze prace przy urzadzeniach elektrycznych badz gazowych moga byc przeprowadzone tylko i wylacznie przez uprawnionego do tego fachowca!