"ecydujace znaczenie dla umowy maja nasze niemieckie teksty prawne, tlumaczenie na inny jezyk sluzy jedynie do czytania tlumaczenia."

Doswiadczenie o ochronie danych

Status 08.05.2018

Ogólny zakres przetwarzania danych

Ochrona danych ma ogromne znaczenie dla naszego spoleczenstwa. Przestrzegamy podstawowego rozporzadzenia o ochronie danych (DSGVO), które reguluje przetwarzanie danych osobowych w sposób jednolity dla calej Unii Europejskiej i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych panstw czlonkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej, przedstawienia naszych ofert i swiadczenia naszych uslug.

Uzytkownik moze odwiedzac nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. Dane osobowe sa gromadzone i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia sprawnie dzialajacej strony internetowej, jak równiez naszych tresci i uslug. Twoje dane osobowe beda gromadzone i wykorzystywane wylacznie za Twoja zgoda. Wyjatek stanowia przypadki, gdy uprzedniej zgody nie mozna uzyskac z przyczyn faktycznych lub gdy gromadzenie i przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

Ze wzgledów bezpieczenstwa uzywamy certyfikatu SSL na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia bezpiecznych polaczen poprzez szyfrowanie wszystkich przychodzacych i wychodzacych danych. Szyfrowanie mozna rozpoznac po symbolu klódki w wierszu przegladarki i po wyswietleniu tam napisu "https://".

Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych
Osoba odpowiedzialna w rozumieniu DSGVO jest:

Heiz24.de
Wlasciciel: Matthias Falkenberg e.K.
Thesdorfer Weg 112 25421 Pinneberg
E-mail info@heiz24.de
Telefon 04101 858770
Faks +49 4101 8055504
Strona www: www.heiz24.de definicje

Terminy uzyte w niniejszym oswiadczeniu o ochronie danych odpowiadaja terminom uzytym w art. 4 DSGVO. Do celów niniejszego rozporzadzenia

"dane osobowe" oznaczaja wszelkie informacje dotyczace zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tozsamosc mozna ustalic bezposrednio lub posrednio, szczególnie przez skojarzenie z identyfikatorem, takim jak imie i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczace lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub wiecej szczególnych cech wyrazajacych fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub spoleczna tozsamosc tej osoby fizycznej;

"podmiot danych" oznacza kazda zidentyfikowana lub mozliwa do zidentyfikowania osobe fizyczna, której dane osobowe sa przetwarzane przez administratora danych.

"przetwarzanie" oznacza kazda operacje przeprowadzana za pomoca zautomatyzowanych procedur lub kazda taka serie operacji zwiazanych z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, gromadzenie, porzadkowanie, porzadkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub przeksztalcanie, odzyskiwanie, przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub wszelkie inne formy udostepniania, uzgadnianie lub linkowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

"Ograniczenie przetwarzania" - znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszlego przetwarzania;

"Tworzenie profilu" oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegajace na wykorzystywaniu takich danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczacych osoby fizycznej, w szczególnosci do analizy lub przewidywania aspektów zwiazanych z wydajnoscia pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, rzetelnoscia, zachowaniem, lokalizacja lub przemieszczeniem sie tej osoby fizycznej;
"administrator danych" oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ, organ, organ, agencje lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy cele i sposoby takiego przetwarzania sa okreslone w prawie Unii lub w prawie panstw czlonkowskich, administrator lub pewne kryteria jego wyznaczenia moga zostac ustanowione w prawie Unii lub w prawie panstw czlonkowskich;

"odbiorca" oznacza kazda osobe fizyczna lub prawna, wladze, organ lub inny organ, któremu ujawnia sie dane osobowe, bez wzgledu na to, czy jest strona trzecia, czy tez nie. Organy, które moga otrzymywac dane osobowe na mocy prawa Unii lub prawa panstw czlonkowskich na mocy konkretnego zlecenia dochodzeniowego, nie sa jednak uwazane za odbiorców; przetwarzanie takich danych przez te organy odbywa sie zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania;

"osoba trzecia" oznacza osobe fizyczna lub prawna, organ, instytucje lub inny organ inny niz podmiot danych, podmiot przetwarzajacy dane, podmiot przetwarzajacy dane i osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych, za które podmiot przetwarzajacy dane lub podmiot przetwarzajacy dane ponosi bezposrednia odpowiedzialnosc;

"poinformowane i jednoznaczne oswiadczenie woli w formie oswiadczenia lub innego jasnego aktu potwierdzajacego, w którym podmiot danych wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych go dotyczacych. Ogólna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgode osoby, której dane dotycza, na przetwarzanie danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO).

Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbednych do realizacji umowy, której strona jest osoba, której dane dotycza, podstawe prawna stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO. Dotyczy to równiez operacji przetwarzania, które sa konieczne do przeprowadzenia srodków podejmowanych przed zawarciem umowy.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wypelnienia obowiazku prawnego, któremu jestesmy poddani, podstawe prawna stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych lezy w zywotnym interesie podmiotu danych lub innej osoby fizycznej, podstawe prawna stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia w sprawie wylaczen grupowych.

Jezeli niezbedne przetwarzanie sluzy ochronie naszych uzasadnionych interesów lub interesów osoby trzeciej i jezeli interesy, podstawowe prawa i wolnosci osoby, której dane dotycza, nie przewazaja nad tymi pierwszymi, podstawe prawna przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.


Czas usuwania i przechowywania danych

Przechowywane przez nas dane osobowe zostana usuniete lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiazywac cel ich przechowywania. Ponadto dane moga byc przechowywane, jezeli zostalo to przewidziane przez europejskich lub krajowych ustawodawców w rozporzadzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlegamy, np. na podstawie zobowiazan podatkowych i handlowych do przechowywania i dokumentowania danych. Dane zostana równiez zablokowane lub usuniete po uplywie okresu przechowywania okreslonego w wyzej wymienionych standardach, chyba ze istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Rejestracja danych dostepu technicznego, plików dziennika serwera

Za kazdym razem, gdy odwiedzasz nasza strone internetowa, nasz serwer automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera, z którego korzystasz. Zbierane sa nastepujace dane:

  • Nazwa przegladarki i uzywana wersja
  • zastosowany system operacyjny i jego rozdzielczosc
  • Adres IP
  • Data i godzina dostepu
  • Ilosc przeslanych danych
  • Witryna, z której uzytkownik uzyskuje dostep do naszej witryny (adres URL odsylacza)
  • Nazwa i adres URL plików, do których mozna uzyskac dostep za posrednictwem naszej strony internetowej.
  • Informacje o bledach do analizy bledów
Dane te sa tymczasowo przechowywane w plikach dziennika na serwerze internetowym, z którego korzystamy. Dane zostana automatycznie usuniete po uplywie 14 dni. Dane te nie sa przechowywane razem z innymi danymi osobowymi. Panstwa dane nie moga byc przez nas przyporzadkowane do konkretnej osoby. Te dane protokolu technicznego wykorzystujemy wylacznie do celów statystycznych oraz do optymalizacji naszej strony internetowej i jej bezpieczenstwa. Podstawa prawna tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez nasz serwer WWW jest niezbedne, aby umozliwic dostarczenie stron internetowych, do których uzyskano dostep do Panstwa komputera. W tym celu adres IP komputera dzwoniacego musi pozostac zapisany przez caly czas trwania sesji. Dane sa przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalnosci strony internetowej. Ponadto dane te sluza nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczenstwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekscie nie dokonuje sie oceny danych do celów marketingowych. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO równiez lezy w powyzszych celach.

Przechowywane dane zostana usuniete, gdy tylko przestana byc potrzebne do osiagniecia celu, dla którego zostaly zgromadzone. Zbieranie danych do udostepniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbedne do funkcjonowania strony internetowej. W zwiazku z tym nie ma mozliwosci sprzeciwienia sie im lub ich usuniecia.


Stosowanie plików cookie

Na naszej stronie internetowej uzywamy plików "cookies". Cookies" to pliki tekstowe, które sa przechowywane w przegladarce internetowej lub przez przegladarke internetowa w systemie komputera dzwoniacego. Podczas odwiedzania strony internetowej plik cookie moze byc zapisywany w systemie operacyjnym komputera, z którego Panstwo korzystaja. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciag znaków umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje przegladarki po ponownym wywolaniu strony internetowej.

Celem korzystania z plików cookie jest uproszczenie korzystania z witryn internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie moga byc oferowane bez cookies. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przegladarki nawet po zmianie strony, np. dane do logowania, zawartosc koszyka, przyjecie ustawien jezykowych, zapamietywanie wyszukiwanych terminów. Dane uzytkownika gromadzone przez technicznie niezbedne pliki cookie nie sa wykorzystywane do tworzenia profili uzytkownika. Dane przetwarzane przez cookies sa wymagane do powyzszych celów w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów w przyjaznym dla klienta wygladzie strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.

Pliki cookie sa przechowywane na Panstwa komputerze i przesylane na nasza strone internetowa. Dlatego tez uzytkownik ma pelna kontrole nad korzystaniem z plików cookie. Mozesz wylaczyc lub ograniczyc przesylanie plików cookie poprzez zmiane ustawien przegladarki internetowej. Zapisane juz pliki cookie mozna w kazdej chwili usunac. W zaleznosci od przegladarki, moze to równiez odbywac sie automatycznie. Opcje ustawien dla najczesciej uzywanych przegladarek mozna znalezc w ponizszych linkach:

Chrom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_EN
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Jesli pliki cookie sa dezaktywowane dla naszej strony internetowej, moze nie byc mozliwe pelne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej. Nie mozna zapobiec transmisji plików cookie Flash poprzez ustawienia przegladarki, ale poprzez zmiane ustawien odtwarzacza Flash.

rejestracja klienta

Jesli sa Panstwo w stanie zalozyc konto klienta na naszej stronie internetowej i zarejestrowac sie, podajac swoje dane osobowe, obowiazuja nastepujace zasady: Dane sa wprowadzane do maski wprowadzania i przesylane do nas oraz zapisywane. Dane nie beda przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji gromadzone sa nastepujace dane: Imie i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i osobiste haslo logowania. W ramach procesu rejestracji wyrazaja Panstwo wyrazna zgode na przetwarzanie tych danych. Podczas rejestracji przechowywane sa równiez nastepujace dane: Adres IP komputera dzwoniacego, data i godzina rejestracji. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO równiez lezy w powyzszych celach.

Zarejestrowanie sie jest niezbedne do wypelnienia umowy z kandydatem lub do przeprowadzenia czynnosci przedkontraktowych. Rejestrujac sie, mozemy szybko i wygodnie udostepnic Twoje dane, bez koniecznosci ich ponownego wprowadzania. Jezeli wyrazili Panstwo zgode, podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Jezeli rejestracja sluzy realizacji umowy pomiedzy Panstwem a nami lub wykonaniu czynnosci przedumownych, wówczas dodatkowa podstawa prawna do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Panstwa dane zostana usuniete, gdy tylko nie beda juz potrzebne do osiagniecia celu, dla którego zostaly zgromadzone. Ma to miejsce w przypadku osób, które w trakcie procesu rejestracji wypelniaja umowe lub podejmuja srodki przedumowne, gdy dane nie sa juz wymagane do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy moze okazac sie konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypelnienia zobowiazan umownych lub prawnych.

Jako uzytkownik masz mozliwosc anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Zapisane dane mozna w kazdej chwili zmienic. Aby zmienic lub usunac swoje dane, po prostu skontaktuj sie z nami na adres podany w nadruku. Najlepiej byloby, gdybys wyslal do nas e-mail. Jezeli dane sa wymagane do wykonania umowy lub do wykonania srodków przedumownych, przedwczesne usuniecie danych jest mozliwe tylko wtedy, gdy nie ma zobowiazan umownych lub ustawowych stanowiacych inaczej.


Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Jesli na naszej stronie internetowej znajduje sie formularz kontaktowy, z którego mozna skorzystac w celu nawiazania kontaktu elektronicznego, zastosowanie maja nastepujace zasady: Jesli skorzystasz z tej opcji, dane wprowadzone w masce wejsciowej zostana nam przeslane i zapisane. Dane te sluza do przetwarzania nawiazania kontaktu: Twoje imie i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. Minimalne obowiazkowe pola oznaczone sa gwiazdka. W momencie wyslania wiadomosci zapisywany jest adres IP komputera dzwoniacego oraz data i godzina rejestracji, aby zapobiec niewlasciwemu uzyciu formularza kontaktowego i zapewnic bezpieczenstwo naszych systemów informatycznych. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO równiez lezy w powyzszych celach.

Przed wyslaniem danych uzyskujemy Panstwa zgode na ich przetwarzanie i jednoczesnie odwolujemy sie do niniejszego oswiadczenia o ochronie danych osobowych.

Alternatywnie, mozesz skontaktowac sie z nami przez e-mail. W takim przypadku w celu przetworzenia kontaktu przechowywane beda tylko dane osobowe przeslane przez Panstwa poczta elektroniczna. W zadnym wypadku Twoje dane nie beda przekazywane osobom trzecim. Panstwa dane beda wykorzystywane wylacznie w celu komunikacji. Jezeli wyrazili Panstwo zgode, podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych przeslanych przez Panstwa poczta elektroniczna jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Jezeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkowa podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Dane zostana usuniete, gdy tylko przestana byc potrzebne do osiagniecia celu, dla którego zostaly zgromadzone. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przeslanych poczta elektroniczna, ma to miejsce w przypadku, gdy zakonczyla sie odpowiednia komunikacja z Panstwem. Rozmowa zostaje zakonczona, jezeli na podstawie okolicznosci mozna wywnioskowac, ze fakty, o których mowa, zostaly ostatecznie wyjasnione.

W kazdej chwili moga Panstwo odwolac swoja zgode na przetwarzanie danych osobowych. Jesli skontaktowali sie Panstwo z nami droga mailowa, moga Panstwo w kazdej chwili sprzeciwic sie przechowywaniu swoich danych osobowych. Odstapienie od umowy moze nastapic np. poprzez wyslanie e-maila lub listu na nasze adresy kontaktowe podane w nadruku. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania sie z nami zostana usuniete.


Transfer danych do partnerów serwisowych

Dane osobowe uzytkownika przekazujemy wylacznie partnerom serwisowym, którzy sa zaangazowani w przetwarzanie umowy, takim jak firma spedycyjna odpowiedzialna za dostawe oraz bank odpowiedzialny za kwestie platnosci. Zakres, w jakim dane sa przekazywane osobom trzecim, jest ograniczony do niezbednego minimum, a mianowicie do imienia i nazwiska oraz adresu dostawy. Podstawa prawna jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

W przypadku wyraznego udzielenia nam lub, na Panstwa zyczenie, zgody przez partnera serwisowego, przekazemy równiez Panstwa adres e-mail, numer telefonu lub date urodzenia w celu skoordynowania daty dostawy do firmy spedycyjnej lub wymaganego zapytania o tozsamosc i wiarygodnosc kredytowa dostawcy uslug platniczych. Jesli nie wyrazisz na to zgody, nie jest mozliwe wczesniejsze uzgodnienie terminu dostawy lub powiadomienia o wysylce, lub "zakupu na konto", lub "zakupu w drodze polecenia zaplaty" lub "zakupu na raty". Podstawa prawna jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Zgode mozna oczywiscie w kazdej chwili odwolac ze skutkiem na przyszlosc w stosunku do nas lub w stosunku do danego dostawcy uslug spedycyjnych lub platniczych.

Dostawca uslug spedycyjnych:

DHL - W przypadku, gdy przesylka jest realizowana za posrednictwem DHL, przekazemy Panstwa dane do Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn.
DPD - w przypadku, gdy przesylka jest realizowana za posrednictwem DPD, przekazemy odpowiednie dane do DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg.

Dostawca uslug platniczych z czekiem kredytowym

PayPal
Podczas platnosci za posrednictwem PayPal, karty kredytowej za posrednictwem PayPal, polecenia zaplaty za posrednictwem PayPal lub "Zakupu na rachunek" za posrednictwem PayPal, przekazujemy Panstwa dane dotyczace platnosci do PayPal (Europa) S.a. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PayPal"). PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli kredytowej dla metod platnosci karta kredytowa za posrednictwem PayPal, polecenia zaplaty za posrednictwem PayPal lub "zakupu na konto" za posrednictwem PayPal. PayPal wykorzystuje wynik oceny kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobienstwa nie dokonania platnosci w celu podjecia decyzji o rezerwie odpowiedniej metody platnosci. Raport kredytowy moze zawierac wartosci prawdopodobienstwa (tzw. wartosci punktowe). Jezeli wartosci punktowe sa zawarte w wynikach raportu zaliczenia, sa one oparte na naukowo uznanej procedurze matematycznostatystycznej. Dane adresowe sa uwzgledniane przy obliczaniu wartosci punktowych. Wiecej informacji na temat prywatnosci mozna znalezc w Polityce Prywatnosci PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Klarna
Jesli wybierzesz metode platnosci "zakup faktury Klarna" lub (jesli jest oferowana) metode platnosci "zakup raty Klarna", platnosc jest przetwarzana przez Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej "Klarna"). Jesli wyrazisz zgode, Twoje dane osobowe (imie i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, plec, adres e-mail, numer telefonu i adres IP), jak równiez dane zwiazane z zamówieniem (np. artykul, rodzaj dostawy, kwota faktury) zostana przekazane firmie Klarna w celu identyfikacji i oceny zdolnosci kredytowej.

Twoje dane moga zostac przekazane agencjom kredytowym w celu sprawdzenia Twojej zdolnosci kredytowej. Które z nich znajduja sie pod nastepujacym adresem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_en/credit_rating_agencies. Podejmujac decyzje o nawiazaniu, wykonaniu lub rozwiazaniu stosunku umownego, Klarna oprócz sprawdzenia adresu, gromadzi i wykorzystuje informacje na temat historii platnosci kupujacego oraz wartosci prawdopodobienstwa takiego zachowania w przyszlosci. Klarna oblicza te wartosci punktowe w oparciu o naukowo uznana procedure matematycznostatystyczna. W tym celu Klarna wykorzysta równiez Panstwa dane adresowe. Jesli ta kalkulacja wykaze, ze Twoja zdolnosc kredytowa nie jest pewna, Klarna natychmiast Cie o tym poinformuje. Panstwa dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z aktualnymi przepisami Klarna dotyczacymi ochrony danych osobowych osób, których dane dotycza, z siedziba w Niemczech https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_en/data_protection.pdf
lub dla ofiar znajdujacych sie w Austrii https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf
jest przetwarzany.

przelew bankowy "SOFORT"
W przypadku wybrania metody platnosci "IMMEDIATELY by bank przelewem", platnosc zostanie zrealizowana przez Sofort GmbH (Klarna Group), Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy, zgodnie z odpowiednimi warunkami uzytkowania, które mozna znalezc na stronie https://www.klarna.com/sofort/. W trakcie procesu zamawiania przekazemy firmie Sofort GmbH Panstwa dane podane w trakcie procesu zamawiania wraz z informacjami o zamówieniu. Wiecej informacji na temat polityki prywatnosci IMMEDIATELY mozna znalezc na stronie https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

Sofort GmbH jest czescia Grupy Klarna. W zwiazku z tym do oceny zdolnosci kredytowej moga byc wlaczone równiez inne spólki Grupy Kapitalowej, w szczególnosci Klarna Bank AB (publ), ("Klarna"). Klarna Bank AB (publ) jest szwedzka spólka zarejestrowana w szwedzkim rejestrze przedsiebiorstw pod numerem 556737-0431 z siedziba pod adresem: Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja. Wlaczenie umozliwia Klarnie podzielenie sie w ograniczonym zakresie wynikami oceny kredytowej z Klarna w celu poprawy wyników, a Klarnie w celu przetworzenia ich na wlasne oceny kredytowe w przyszlosci. I odwrotnie, w niektórych przypadkach Klarna moze równiez przeprowadzic ocene kredytowa i decyzje oparte na jej wynikach w celu dalszego pelnego wykonania umowy. W takim przypadku odpowiednie dodatnie i ujemne doswiadczenia platnicze sa najpierw przekazywane do Klarna, a nastepnie usuwane po zakonczeniu transakcji. Oswiadczenie o ochronie danych osobowych firmy Klarna mozna znalezc pod nastepujacym adresem internetowym: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_en/privacy.

Wirecard
Jesli zdecyduja sie Panstwo na platnosc karta platnicza dostawcy uslug platniczych Wirecard Technologies AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim (Wirecard AG) za posrednictwem portalu kasowego, przekazemy Wirecard AG Panstwa dane podane podczas procesu skladania zamówienia wraz z informacja o zamówieniu (nazwisko, adres, ewentualnie IBAN, ewentualnie BIC, kwota faktury, waluta i ewentualnie numer transakcji). Zgodnie z oswiadczeniem o ochronie danych osobowych Wirecard AG dane, które maja byc przetwarzane, beda wykorzystywane wylacznie do celów zleconych przez Panstwa - np. do przetwarzania platnosci i zarzadzania ryzykiem. W zaleznosci od zamówionych uslug, dalsze dane mozna uzyskac ze zródel zewnetrznych - np. informacje geolokalizacyjne IP lub informacje o zdolnosci kredytowej. Oswiadczenie o ochronie danych osobowych Wirecard AG znajduje sie pod nastepujacym adresem internetowym: https://checkoutportal.com/de/datenschutz/.


Narzedzia analizy stron internetowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z róznych narzedzi do analizy danych uzytkowych, aby w optymalny i zorientowany na popyt sposób zaprojektowac nasze oferty online i nasza strone internetowa, majac na uwadze latwosc obslugi i optymalizacje. Co do zasady, narzedzia analizy stron internetowych wykorzystuja pliki "cookies" (definicja znajduje sie w sekcji 7.1). Przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO (uzasadniony interes).

W celu poszanowania prywatnosci, wszelkie dane, które moga pozwalac na odniesienie sie do Panstwa osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikator urzadzenia, beda anonimizowane lub pseudonimowane tak szybko, jak to mozliwe. Jakiekolwiek inne wykorzystanie, laczenie z innymi danymi lub przekazywanie osobom trzecim nie ma miejsca. Sa to nastepujace narzedzia:


Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, internetowej uslugi analizy Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics uzywa "cookies", które sa zapisywane na komputerze uzytkownika i które umozliwiaja analize korzystania z witryny przez uzytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez uzytkownika z tej strony internetowej (w tym anonimowy, tj. skrócony adres IP) sa zazwyczaj przesylane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Na naszej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP "_anonimizeIp()". Opcja ta zmniejsza adres IP uzytkownika z Google w krajach czlonkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach bedacych sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyklucza to mozliwosc personalizacji adresu IP. Tylko w wyjatkowych przypadkach pelny adres IP zostanie przeslany do serwera Google w USA i tam skrócony. W tych wyjatkowych przypadkach przetwarzanie danych odbywa sie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania analiza statystyczna zachowan uzytkowników do celów optymalizacji i marketingu.

W naszym imieniu Google bedzie korzystala z tych informacji w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez uzytkownika, tworzenia raportów dotyczacych ruchu na stronach internetowych oraz swiadczenia nam innych uslug zwiazanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesylany przez przegladarke uzytkownika w kontekscie Google Analytics nie jest laczony z innymi danymi Google.

Uzytkownik moze zrezygnowac z cookies wybierajac odpowiednie ustawienia w przegladarce. W takim przypadku nalezy jednak oczekiwac, ze nie beda Panstwo mogli w pelni korzystac z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Uzytkownik moze równiez uniemozliwic gromadzenie danych generowanych przez cookie i zwiazanych z korzystaniem ze strony internetowej (wlacznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierajac i instalujac dodatek do przegladarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl ).

Alternatywa dla dodatku do przegladarki, szczególnie w przypadku przegladarek urzadzen mobilnych, moze byc równiez uniemozliwienie gromadzenia danych przez Google Analytics klikajac na powyzszy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony tak, aby uniemozliwic przyszle zbieranie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Cookie opt-out obowiazuje tylko w tej przegladarce i tylko na naszej stronie internetowej i jest przechowywany na Panstwa urzadzeniu. Jesli usuniesz pliki cookie z tej przegladarki, musisz ponownie ustawic cookie opt-out.

Wiecej informacji na temat ochrony danych w zwiazku z Google Analytics mozna znalezc pod nastepujacym linkiem w pomocy Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Monitorowanie konwersji hasel Google Adwords

Uzywamy Google Conversion Tracking Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Adwords umieszcza na komputerze uzytkownika plik "cookie", jesli odwiedzil on nasza strone internetowa za posrednictwem ogloszenia Google.

Te pliki cookie traca waznosc po 30 dniach i nie sa wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jesli odwiedzaja Panstwo niektóre strony naszej witryny internetowej, a plik cookie nie wygasl, Google i my mozemy rozpoznac po naszym koncie Adword, ze klikneli Panstwo na jedna z reklam Google i zostali przekierowani na te strone.

Kazdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie moga byc zatem sledzone za posrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zbierane za pomoca plików cookie konwersji sluza do generowania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali sie na sledzenie konwersji. Klienci Adwords widza calkowita liczbe uzytkowników, którzy klikneli na Twoja reklame i zostali przekierowani na strone z tagiem sledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak zadnych informacji umozliwiajacych identyfikacje uzytkowników.

Jesli nie chca Panstwo uczestniczyc w procesie sledzenia, moga Panstwo równiez zrezygnowac z ustawienia wymaganego w tym celu pliku cookie - na przyklad za pomoca ustawienia przegladarki, które generalnie dezaktywuje automatyczne ustawienie plików cookie. Mozna równiez wylaczyc pliki cookie do sledzenia konwersji, ustawiajac swoja przegladarke tak, aby blokowala pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com". Polityka prywatnosci Google w zakresie sledzenia konwersji znajduje sie pod nastepujacym linkiem: https://services.google.com/sitestats/de.html

Prawa osoby, której dotycza dane

Jesli Panstwa dane osobowe sa przez Panstwa przetwarzane, to w rozumieniu DSGVO sa Panstwo zainteresowani i maja Panstwo nastepujace prawa wobec osoby odpowiedzialnej:

Prawo do informacji (art. 15 DSGVO) - Jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych - moga Panstwo poprosic nas o potwierdzenie, czy dane osobowe Panstwa dotyczace beda przez nas przetwarzane.

W przypadku przetwarzania, moga Panstwo poprosic nas o nastepujace informacje: cele, dla których dane osobowe sa przetwarzane; kategorie danych osobowych, które sa przetwarzane; odbiorcy, lub kategorie odbiorców, którym zostaly lub zostana ujawnione dane osobowe, planowany czas przechowywania danych osobowych, które ich dotycza, lub, jesli nie jest to mozliwe, kryteria okreslania okresu przechowywania danych; istnienie prawa do sprostowania lub usuniecia danych osobowych, które Panstwa dotycza, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwienia sie takiemu przetwarzaniu; istnienie prawa do odwolania sie do organu nadzorczego; wszelkie dostepne informacje o pochodzeniu danych, jezeli dane osobowe nie sa zbierane od podmiotu danych; istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 2 ust. 1. 22 ust. 1 i 4 DSGVO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje na temat logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotycza. Maja Panstwo równiez prawo zazadac informacji, czy dane osobowe Panstwa dotyczace sa przekazywane do kraju trzeciego, czy tez do organizacji miedzynarodowej. W tym kontekscie mozna zazadac informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 DSGVO w zwiazku z przekazem.

Prawo do sprostowania (art. 16 DSIO) - Maja Panstwo prawo do natychmiastowego sprostowania i/lub uzupelnienia danych wobec administratora danych w przypadku, gdy przetwarzane Panstwa dane osobowe sa nieprawidlowe lub niekompletne.

Prawo do usuniecia danych (art. 17 DSGVO) - Uzytkownik moze zazadac, abysmy jako osoba odpowiedzialna bezzwlocznie usuneli jego dane osobowe. W takim przypadku jestesmy zobowiazani do natychmiastowego usuniecia tych danych, jezeli zachodzi jedna z ponizszych przyczyn: (1) Dane osobowe nie sa juz potrzebne do celów, dla których zostaly zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.(2) Cofna Panstwo swoja zgode, na której opieralo sie przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO i nie istnieje zadna inna podstawa prawna przetwarzania. (3) Wnosza Panstwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO i nie istnieja nadrzedne uzasadnione powody przetwarzania danych lub wnosza Panstwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 DSGVO. (4) Dane osobowe, które Panstwa dotycza, zostaly przetworzone niezgodnie z prawem. (5) Usuniecie danych osobowych dotyczacych tej osoby jest konieczne w celu wypelnienia zobowiazania prawnego wynikajacego z prawa Unii lub prawa panstw czlonkowskich, którym podlega administrator danych. (6) Dane osobowe Pana/Pani zostaly zgromadzone w zwiazku z uslugami spoleczenstwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DSGVO.

Jezeli podamy dane osobowe Panstwa do wiadomosci publicznej i jestesmy zobowiazani do ich usuniecia zgodnie z art. 17 ust. 1 DSGVO, podejmiemy odpowiednie srodki, w tym srodki techniczne, biorac pod uwage dostepna technologie i koszty wdrozenia, w celu poinformowania osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzaja dane osobowe, ze Panstwo jako osoba, której dane dotycza, zazadali od nas usuniecia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

Prawo do anulowania nie ma zastosowania, jezeli przetwarzanie jest konieczne (1) do wykonania prawa do wolnosci wypowiedzi i informacji; (2) do wypelnienia zobowiazania prawnego wymaganego do przetwarzania na mocy prawa Unii lub panstw czlonkowskich, którym podlega administrator danych, lub do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania wladzy publicznej powierzonego administratorowi danych; (3) ze wzgledu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 3. (4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badan naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DSGVO, o ile prawo, o którym mowa w lit. a), moze uniemozliwic lub powaznie utrudnic osiagniecie celów takiego przetwarzania, lub (5) do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczen prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 DSGVO) - Moga Panstwo zlozyc wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które Panstwa dotycza, na nastepujacych warunkach: jesli kwestionuja Panstwo dokladnosc danych osobowych, które Panstwa dotycza, przez okres pozwalajacy administratorowi danych na sprawdzenie dokladnosci danych osobowych; jesli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiaja Panstwo usuniecia danych osobowych, a zamiast tego zadaja ograniczenia wykorzystywania danych osobowych; jesli administrator danych nie potrzebuje juz danych osobowych do celów przetwarzania Art. 21 ust. 1 DSGVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przewazaja nad powodami.

Jezeli przetwarzanie danych osobowych, które Panstwa dotycza, zostalo ograniczone, dane te moga byc przetwarzane - poza tym, ze sa przechowywane - wylacznie za Panstwa zgoda lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub tez ze wzgledu na wazny interes publiczny Unii lub panstwa czlonkowskiego. Jesli ograniczenie przetwarzania danych zostalo ograniczone zgodnie z powyzszymi warunkami, osoba odpowiedzialna poinformuje o tym uzytkownika przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do informacji (art. 19 DSGVO) - Jesli skorzystali Panstwo z prawa do zadania poprawienia, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych, administrator danych ma obowiazek poinformowac o tym wszystkich odbiorców, którym dane osobowe Panstwa dotycza, o poprawieniu lub usunieciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba ze jest to niemozliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysilku. Osoba odpowiedzialna ma prawo do informacji o takich odbiorcach.

Prawo do przekazywania danych (art. 29 DSGVO) - Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które podales administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadajacym sie do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, maja Panstwo prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód przez osobe odpowiedzialna, której dane osobowe zostaly przekazane, pod warunkiem, ze (1) przetwarzanie odbywa sie za zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO lub na podstawie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO i (2) przetwarzanie odbywa sie w sposób zautomatyzowany.

Korzystajac z tego prawa, maja Panstwo równiez prawo zadac, aby dane osobowe Panstwa dotyczace byly przekazywane bezposrednio od jednego administratora danych do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie moze to miec wplywu na wolnosci i prawa innych osób. Prawo do mozliwosci przekazania nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbednego do wykonania zadania w interesie publicznym lub do wykonywania wladzy publicznej powierzonego administratorowi danych.prawo sprzeciwu

Maja Panstwo prawo w kazdej chwili, z powodów wynikajacych z Panstwa szczególnej sytuacji, sprzeciwic sie przetwarzaniu danych osobowych, które Panstwa dotycza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to równiez profilowania na podstawie tych przepisów.

Jesli uzytkownik skorzysta z prawa sprzeciwu, nie bedziemy juz przetwarzac jego danych osobowych, chyba ze udowodnimy, ze istnieja przekonujace powody do przetwarzania danych, które przewazaja nad jego interesami, prawami i wolnosciami, lub ze przetwarzanie to sluzy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczen prawnych.

Jezeli Panstwa dane osobowe sa przetwarzane do celów marketingu bezposredniego, maja Panstwo prawo w kazdej chwili sprzeciwic sie przetwarzaniu Panstwa danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to równiez profilowania, o ile jest ono zwiazane z takim marketingiem bezposrednim. Jesli sprzeciwia sie Panstwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezposredniego, dane osobowe Panstwa dotyczace nie beda juz przetwarzane do tych celów.

Niezaleznie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE maja Panstwo mozliwosc skorzystania z prawa sprzeciwu w zwiazku z korzystaniem z uslug spoleczenstwa informacyjnego za pomoca zautomatyzowanych procedur wykorzystujacych specyfikacje techniczne.

Prawo do odwolania oswiadczenia o wyrazeniu zgody na ochrone danych

Maja Panstwo prawo do odwolania w kazdej chwili oswiadczenia o wyrazeniu zgody na ochrone danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wplywu na legalnosc przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofniecia.

Automatyczne podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Masz prawo nie podlegac decyzji opartej wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - w tym profilowaniu - która ma skutek prawny przeciwko Tobie lub znaczaco wplywa na Twoja sytuacje w podobny sposób. Nie ma to zastosowania, jezeli 1) decyzja jest niezbedna do zawarcia lub wykonania umowy miedzy Panstwem a osoba odpowiedzialna, 2) jest dopuszczalna na mocy prawa Unii lub Panstwa Czlonkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna i prawo to zawiera odpowiednie srodki ochrony praw i wolnosci oraz uzasadnionych interesów, lub 3) jest podejmowane za Panstwa wyrazna zgoda.

Jednakze decyzje te nie moga opierac sie na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO, chyba ze zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i podjeto odpowiednie srodki w celu ochrony Panstwa praw i wolnosci oraz Panstwa uzasadnionych interesów. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, osoba odpowiedzialna podejmuje racjonalne srodki w celu ochrony swoich praw, wolnosci i uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji danej osoby przez osobe odpowiedzialna, do zajecia stanowiska i do zaskarzenia decyzji. Prawo do odwolania sie do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sadowego srodka ochrony prawnej, przysluguje Panstwu prawo do odwolania sie do organu nadzorczego, w szczególnosci w panstwie czlonkowskim, w którym zamieszkuja Panstwo, pracuja lub podejrzewaja naruszenie przepisów, jezeli uwazaja Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych, które Panstwa dotycza, jest sprzeczne z przepisami DSGVO. Organ nadzorczy, do którego zlozono skarge, informuje skarzacego o statusie i skutkach skargi, w tym o mozliwosci skorzystania ze srodków odwolawczych na mocy art. 78 DSGVO.

Dalsze informacje na temat ochrony danych

W przypadku dalszych pytan dotyczacych prawa ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt. Nasze dane kontaktowe znajda Panstwo w rozdziale 2. niniejszego oswiadczenia o ochronie danych osobowych lub w naszym nadruku.

220518 HZ

Prosimy pamietac o tym, ze prace przy urzadzeniach elektrycznych badz gazowych moga byc przeprowadzone tylko i wylacznie przez uprawnionego do tego fachowca!