"Beslissend voor het contract zijn onze Duitse GTC, een vertaling in een andere taal is alleen voor het lezen van een vertaling."

1. geldigheid van de voorwaarden
2. het sluiten van een contract
3. Prijzen, verzendkosten en inruilkosten
4. Betalingsvoorwaarden
5. leveringsvoorwaarden, risico-overgang
6. Voorbehoud van het recht om de leverancier zelf te leveren
7. Onderzoek van de levering, klachten, gebreken
8 Voorbehoud van eigendomsrecht
9. Garantie voor materiële gebreken, aansprakelijkheid voor schade
10. Opzegging van de overeenkomst
11. slotbepalingen

II. Aanvullende informatie over verkoop op afstand
1. technische stappen voor de sluiting van het contract
2. Opslag en inhoud van de contracttekst
3e correctieoptie 3e optie
4. Gedragscode
5 Informatie over het bestaan van een wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken
6. informatie over de online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 6. 14 van EU-Verordening nr. 524/201.
7. alternatieve geschillenbeslechting

1. geldigheid van de voorwaarden

1.1 Alle overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van de verkoop op afstand tussen u en Heiz24. de, eigenaar Matthias Falkenberg e. K., Thesdorfer Weg 112,25421 Pinneberg, zijn gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden in de versie die op het moment van bestelling geldig is. De door u in uw bestelling gebruikte aankoopvoorwaarden worden nu al tegengesproken, tenzij wij anders met u overeenkomen.

1.2 Ons aanbod is gericht op volwassenen, d. w. z. consumenten en ondernemers van 18 jaar of ouder.

1.3 Consumenten zijn natuurlijke personen die een rechtshandeling verrichten voor doeleinden die niet in de eerste plaats aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemers in de zin van de voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met handelingsbekwaamheid waarmee wij zakenrelaties aangaan en die handelen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. het sluiten van een contract

2.1 Onze aanbiedingen voor verkoop op afstand vormen geen bindend aanbod, maar een niet-bindende uitnodiging aan u om goederen bij ons te bestellen per online bestelling, telefoon of fax. Bij online bestellen plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen die u eerder in uw winkelwagen heeft geplaatst door op de knop "Bestel tegen betaling"te klikken. Na ontvangst van uw bestelling bevestigen wij deze onmiddellijk per e-mail of fax, met vermelding van de details van de bestelling en de contractinformatie/AGB (bestellingsbevestiging). Deze orderbevestiging betekent nog geen aanvaarding van uw online offerte.

2.2 Een koopovereenkomst, d. w. z. de bindende aanvaarding van de bestelling met u, komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de bestelling (per brief, fax of e-mail) of de levering van de goederen aan u. In dit verband hebben wij het recht om uw contractaanbieding binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling te aanvaarden. Indien wij uw contractaanbod niet aanvaarden en u reeds betaald heeft, zullen wij het uiteraard aan u terugbetalen.

2.3 De overeenkomst wordt in het Duits gesloten met de vennootschap:.


Verwarming24. de
Eigenaar: Matthias Falkenberg e. K.
112 Thesdorfer Weg 112
25421 Pinneberg
Duitsland

2.4 Sinds het sluiten van de overeenkomst en verdere orderafhandeling met u wordt uitgevoerd per e-mail (bijv. orderbevestiging), bent u verplicht ervoor te zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres voor orderafhandeling geactiveerd is, zodat e-mails die u voor orderafhandeling ontvangt ook aankomen. U moet er in het bijzonder voor zorgen dat u bij het gebruik van spamfilters de orderbevestiging en alle andere e-mails die u via de orderverwerking ontvangt, kunt ontvangen. In de loop van de verwerking van de bestelling zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan het transportbedrijf voor de kennisgeving van de levering.

3. Prijzen, verzendkosten en inruilkosten

3.1 De minimale bestelwaarde is 10,00 Euro.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro (EUR) en inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde die in Duitsland van toepassing is. Er wordt geen korting toegekend. Er zijn geen verpakkingskosten. De verzendkosten worden getoond onder de desbetreffende productbeschrijving onder Shipping of onder de knop "Levering, verzending, betaling".

3.4 Voor grensoverschrijdende leveringen buiten de Europese Gemeenschap (bijv. naar Zwitserland) kunnen extra kosten ontstaan - afhankelijk van de wettelijke voorschriften die daar van toepassing zijn - zoals extra belastingen en/of heffingen, bijvoorbeeld in de vorm van douanerechten. Deze kosten zijn geen extra verzendkosten, dus deze zijn voor uw rekening. Neem indien nodig contact op met de verantwoordelijke douaneautoriteiten in uw land voordat u een bestelling plaatst in het buitenland.

3.5 Indien het niet mogelijk is om de goederen naar het door u opgegeven adres te sturen, bijvoorbeeld omdat het adres niet juist was, kunnen wij de kosten van niet-succesvolle levering in rekening brengen. Dit geldt niet in gevallen waarin u niet verantwoordelijk bent voor de onmogelijkheid tot levering, maar slechts tijdelijk verhinderd was de goederen in ontvangst te nemen.

3.6 Indien u nieuwe goederen van ons heeft gekocht en ons uw defecte artikel van hetzelfde type op onze kosten heeft toegestuurd, ontvangt u 20,00 Euro op uw bankrekening onmiddellijk na ontvangst van het artikel en na afloop van de herroepingstermijn voor het nieuwe artikel dat u via inruil heeft gekocht. Met de creditnota gaat de eigendom van uw altaarartikel op ons over. Informeer ons tijdig over uw bankgegevens. Als u uw herroepingsrecht uitoefent na uw aankoop, ontvangt u het defecte artikel gratis van ons terug.


4. Betalingsvoorwaarden

Betaalmethoden zijn:: - Betaalmethodes zijn

Clarna aankoop van facturen en aankoop van Klarna-afgifte in termijnen

vooraf in contanten/overboeking

Contant bij levering (alleen mogelijk in Duitsland)

PayPal en betaaldiensten (momenteel PayPal, creditcard en Sofortüberweisung. de).

Tenzij anders met u is overeengekomen, dient de koopprijs vooraf te worden betaald na het sluiten van de overeenkomst.

Factuur aankoop en financiering met Klarna
In samenwerking met Klarna bieden wij u de aankoop van facturen en de financieringsservice Klarna installatie aankoop als betaalmogelijkheid. Wanneer u met Klarna betaalt, hoeft u nooit uw accountgegevens te verstrekken en betaalt u alleen wanneer u de goederen ontvangt.
Voor de betaalmethoden Klarna Factuur en Klarna Installment Purchase is levering op een ander afleveradres dan het factuuradres niet mogelijk. Wij vragen om uw begrip.

Klarna factuur
Bij aankoop op rekening bij Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. Voor meer informatie en Klarna's volledige inkoopvoorwaarden, klik hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/28625/de_en/invoice? fee=55.

Voor meer informatie over Klarna, bezoek www.klarna.de Klarna AB, Company and Corporate Number: 556737-0431

5. leveringsvoorwaarden, risico-overgang

5.1 Levering geschiedt aan de door ons aangegeven leveringslanden op het door u met een door ons gekozen vervoerder opgegeven afleveradres. Bij afwijkende levertijden van de bestelde producten kunnen deelleveringen worden overeengekomen. Leveringstijden en leveringsvoorwaarden alsmede beperkingen zijn gebaseerd op onze specificaties in de productbeschrijvingen en/of de levering, verzending, betaling.


5.2 Als u consument bent, dragen wij in ieder geval het verzendingsrisico, ongeacht de wijze van verzending. Als u een zakenman bent, gaan alle risico's en risico's van de verzending op u over zodra de goederen aan het door ons ingeschakelde transportbedrijf zijn overgedragen.

5.3 In geval van niet-beschikbaarheid van de bestelde goederen behouden wij ons het recht voor om niet te leveren. In dit geval zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen en eventuele reeds ontvangen vergoedingen terugbetalen. In geval van vertraging in de levering zullen wij u onmiddellijk per telefoon of e-mail informeren.

6. Voorbehoud van het recht om de leverancier zelf te leveren

Wij behouden ons het recht voor om de goederen te leveren in geval van onbeschikbaarheid of, indien dit voor u redelijk en naar behoren gemotiveerd is, slechts gedeeltelijk (behoudens eigen voorraad). In beide gevallen zullen wij u onmiddellijk laten weten dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn en dat eventuele reeds door u betaalde vergoedingen onmiddellijk worden terugbetaald. De reservering van de eigen levering geldt echter alleen als wij tijdig een specifieke dekkingstransactie hebben afgesloten en niet verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan beschikbaarheid of als wij zelf buiten onze schuld door onze leverancier zijn opgegeven. Verdere rechtsvorderingen van uw kant blijven onaangetast.

7. Onderzoek van de levering, klachten, gebreken

7.1 Een goederenafgiftecontrole wordt altijd uitgevoerd voordat de goederen worden geleverd. Wij raden u echter aan de geleverde goederen na ontvangst in uw eigen belang te controleren. Als u schade of verkeerde leveringen opmerkt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op zodat wij de verdere procedure met u kunnen coördineren.

7.2 Indien u schade aan emballage en/of transport reeds tijdens de levering opmerkt, verzoeken wij u dit schriftelijk door de vervoerder te laten bevestigen op het moment van levering en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen dan de verdere procedure met u coördineren. Wij raden u aan de beschadigde verpakking te bewaren om de schade te bewijzen.

7.3 Indien u niet voldoet aan de hierboven onder (1) en (2) genoemde bepalingen, heeft dit geen invloed op de garantierechten waarop u recht heeft.

7.4 Indien in het kader van de uitoefening van het bedrijf een commerciële transactie als bedoeld in § 343 HGB aanwezig is voor de contractpartijen, geldt de commerciële verplichting om gebreken overeenkomstig § 7.4 aan te melden. 377 HGB (Duits wetboek van koophandel).

8 Voorbehoud van eigendomsrecht

8.1 De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de goederen door u.

8.2 Bij zakelijke transacties geldt het eigendomsvoorbehoud ook bij installatie en/of bewerking alsmede doorverkoop van de door u geleverde zaken (uitgebreid eigendomsvoorbehoud) met de volgende bepalingen: 8.2 Bij zakelijke transacties geldt het eigendomsvoorbehoud ook bij installatie en/of bewerking en wederverkoop van de door u geleverde zaken (uitgebreid eigendomsvoorbehoud) met de volgende bepalingen

8.2.1 U bent gerechtigd de geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; u mag echter reeds op het moment van het sluiten van de overeenkomst alle vorderingen ter hoogte van het bedrag van het uiteindelijke factuurbedrag (inclusief BTW) van de vordering die voortvloeit uit de doorverkoop aan uw klanten of derden, ongeacht of de zaken zonder of na bewerking zijn doorverkocht, aan ons overdragen. U blijft bevoegd deze vordering ook na de overdracht te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. Wij verbinden ons er echter toe de vordering niet te innen zolang u uw betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet in gebreke blijft bij de betaling en in het bijzonder zolang u geen aanvraag tot insolventie tegen u hebt ingediend of zolang u de betaling heeft gestaakt. Indien dit laatste het geval is, kunnen wij van u verlangen dat u ons op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle informatie verstrekt die nodig is voor de inning, de bijbehorende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht.

8.2.2 De verwerking of bewerking van de door u geleverde goederen geschiedt steeds voor onze rekening zonder dat wij daartoe zelf verplicht zijn. Indien de goederen worden verwerkt met andere zaken die niet aan ons toebehoren, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe goed in de verhouding tussen de waarde van de geleverde goederen (financieel factuurbedrag, inclusief BTW) en de andere verwerkte zaken op het moment van verwerking. Hetzelfde geldt voor het door verwerking ontstane artikel en voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

8.2.3 Indien de geleverde zaken onlosmakelijk met andere niet aan ons toebehorende zaken worden vermengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in verhouding tot de waarde van het voorwerp van de verkoop (definitieve factuurwaarde, inclusief BTW) op het moment van vermenging. Indien de vermenging zodanig wordt uitgevoerd dat uw zaak als hoofdbestanddeel moet worden beschouwd, wordt overeengekomen dat wij pro rata mede-eigenaar worden. U behoudt voor eigen rekening de aldus gecreëerde uitsluitende eigendom of mede-eigendom voor ons.


9. Aansprakelijkheid voor gebreken, aansprakelijkheid voor andere schade


Opgelet: Onze artikelen te koop zijn van verschillende leeftijd, deels gebruikt, deels als nieuw en deels sporen van gebruik. Hoewel sommige artikelen in hun originele verpakking verpakt zijn, behandelen wij ze als gebruikte artikelen vanwege de langere opslagtijd, d. w. z. alle artikelen die niet uitdrukkelijk als nieuw zijn aangeduid, worden beschouwd als gebruikte goederen.


9.1 De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken geldt met de volgende bepalingen

levering van goederen

De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken in nieuwe goederen bedraagt 24 maanden na levering van de goederen aan consumenten, en de aansprakelijkheid voor gebreken aan ondernemers is beperkt tot 12 maanden vanaf de datum van risico-overdracht. In het geval van gebruikte goederen bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken op consumenten 12 maanden na levering van de goederen, en is aansprakelijkheid voor gebreken jegens ondernemers uitgesloten. Schadeclaims, vorderingen tot schadevergoeding, vorderingen wegens bedrieglijk verborgen gebreken en vorderingen uit hoofde van garantie dat het goed gedurende een bepaalde periode een bepaalde kwaliteit behoudt (stabiliteitswaarborg) zijn uitgesloten van deze regeling. Op deze uitgesloten vorderingen zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

9.2 Onze aansprakelijkheid voor andere schade buiten de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is mede gebaseerd op de wettelijke bepalingen. Indien wij volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid, zijn wij slechts aansprakelijk voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld die welke de koopovereenkomst als verkoper ons naar inhoud en doel aan ons wil opleggen of waarvan de nakoming de goede uitvoering van de koopovereenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan u regelmatig kunt vertrouwen en vertrouwen. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de typische schade voorzienbaar op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Ongeacht onze schuld blijft onze eventuele aansprakelijkheid in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, van het aanvaarden van een garantie of van een verwervingsrisico en in overeenstemming met de Productaansprakelijkheidswet onaangetast.


9.3 Iedere beperking van aansprakelijkheid op grond van deze afdeling is niet van toepassing in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid of grove nalatigheid.


Reparatiediensten (arbeidscontracten)

9.4 Indien wij een reparatie hebben uitgevoerd van een aan ons geleverd gebruikt (e) apparaat/klantentoestel, bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken op eindgebruikers 24 maanden nadat het apparaat aan ons is geretourneerd. Indien de koper ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken 12 maanden.

functionele garantie

9.5 Indien u ons binnen 14 dagen na aankoop van een van onze gebruikte artikelen op onze kosten, na het verstrijken van de herroepingstermijn voor het gebruikte artikel, uw oude gebrekkige artikel, inclusief een gedetailleerde beschrijving van het gebrek, toestuurt, geven wij u een functionele garantie van 24 maanden voor het betreffende gebruikte artikel dat bij ons is gekocht, mits deze optie in het artikel wordt aangeboden. De garantieperiode begint te lopen vanaf de datum van aankoop. Wij zullen u onmiddellijk na ontvangst van uw altaarartikel en het verstrijken van de annuleringstermijn voor het gebruikte artikel dat van ons is gekocht door middel van een garantieverklaring per e-mail informeren over de functionele garantie en de exacte garantietermijn. Na ontvangst van de garantie gaat de eigendom van uw altaarartikel op ons over. Als u uw herroepingsrecht uitoefent na uw aankoop, ontvangt u het defecte artikel gratis van ons terug.

De functionele garantie dekt de volgende diensten voor de periode van 24 maanden: Als uw product dat u bij Heiz24 heeft gekocht een defect vertoont binnen de garantieperiode, ontvangt u van ons een gelijkwaardig en foutloos vervangend artikel na verzending van uw defecte Heiz24 artikel en een nauwkeurige beschrijving van de fout.

Opgelet: Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat werkzaamheden aan gasinstallaties alleen mogen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid en erkend vakpersoneel. Elektrische apparaten mogen alleen door een elektrotechnicus worden geïnstalleerd, die bekend is met de betreffende voorschriften (VDE) en gevaren.


10. Opzegging van de overeenkomst

10.1 Wij zijn gerechtigd de overeenkomst ook met betrekking tot een openstaand deel van de levering of dienst op te zeggen, indien u onjuiste informatie over uw kredietwaardigheid heeft verstrekt, indien er objectieve redenen zijn ontstaan met betrekking tot uw betalingscapaciteit of indien er een insolventieprocedure tegen uw vermogen is ingeleid of indien een dergelijke procedure is afgewezen wegens gebrek aan kostendekkende activa. Voordat u zich uit het contract terugtrekt, krijgt u de mogelijkheid om een voorschot te betalen of een passende zekerheid te stellen.

10.2 Onverminderd eventuele schadeclaims wordt bij gedeeltelijke terugtrekking, de reeds geleverde deelprestaties gefactureerd overeenkomstig de overeenkomst en betaalt u hiervoor.

10.3 Aflossingen na een succesvolle annulering worden door ons gedaan op dezelfde wijze als bij ons. De enige uitzondering hierop is de creditcardbetaling, waarbij wij om technische redenen uw bankrekening nodig hebben.

11. slotbepalingen

11.1 Indien voornoemde bepalingen geen deel zijn gaan uitmaken van de overeenkomst of niet geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst geldig.

11.2 De contractuele relatie tussen ons en u en de desbetreffende zakelijke voorwaarden worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. Deze rechtskeuzeclausule is niet van toepassing op consumenten voor zover zij hun gewone verblijfplaats in een ander land van ons leveringsgebied hebben en onderworpen zijn aan bindende consumentenbeschermingsvoorschriften die daarvan afwijken.

11.3 Indien u een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of een publiekrechtelijke instelling, is de exclusieve bevoegdheid de bevoegde rechtbank van onze statutaire zetel. Hetzelfde geldt indien de klant geen algemene jurisdictie in Duitsland of de EU heeft, of indien de woonplaats of gewone verblijfplaats van de klant onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingediend. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van een ander rechtscollege blijft hierdoor onverlet.

II. Aanvullende consumenteninformatie

Als online detailhandelaar zijn wij onderworpen aan een hele reeks informatieverplichtingen jegens consumenten. Tenzij wij deze informatieverplichtingen al direct op de respectievelijke websites van onze aanbiedingen nakomen, vindt u hieronder aanvullingen.

1. technische stappen voor de sluiting van het contract

Zodra u het gewenste product heeft gevonden, kunt u het en eventueel de bestelhoeveelheid vrijblijvend in het winkelwagentje zetten door op de knop "Toevoegen aan winkelwagentje"te klikken. U kunt de inhoud van het winkelwagentje op elk moment vrijblijvend bekijken door op de knop "Winkelwagentje" te klikken. U kunt de producten uit het winkelwagentje verwijderen door op het selectievakje "Verwijderen" te klikken. Als u de producten in uw winkelwagen wilt bestellen, klikt u op de knop "Afrekenen". Vul uw persoonlijke gegevens in. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*). Registratie wordt aangeboden maar is niet verplicht. Selecteer op de volgende pagina de verzendmethode of zelfverzamelmethode en een betaalmethode, informeer ons zo nodig over individuele berichten en klik vervolgens op "Doorgaan". U krijgt dan een overzicht van bestellingen te zien waarin u alle gegevens en invoergegevens kunt controleren en wijzigen. Vink vervolgens het vakje boven de productkenmerken op dezelfde pagina aan om de algemene voorwaarden te accepteren en de instructies op het herroepingsrecht te bevestigen. Door op de knop "Bestel tegen betaling" te klikken, voltooit u het bestelproces. Het proces kan op elk moment worden afgebroken door het browservenster te sluiten.

2. Opslag en inhoud van de contracttekst

Bestelgegevens en contracttekst worden door ons elektronisch opgeslagen. U kunt dan in onze login-zone van de klant de vorige bestellingen bekijken. Als u geen klantenaccount bij ons hebt aangemaakt, sturen wij u op verzoek graag opgeslagen gegevens toe. Met de printfunctie van uw browser kunt u ook ordergegevens en contractteksten afdrukken wanneer het contract is gesloten. U kunt het ook opslaan door met de rechtermuisknop te klikken en de website op uw computer op te slaan.

3e correctieoptie 3e optie

U heeft de mogelijkheid om invoerfouten die tijdens het invullen van de bestelling zijn ingeslopen, te corrigeren voordat u uw bestelling in een samenvatting definitief verzendt door middel van passende commando's via het toetsenbord of met de muisklik. Alle inzendingen kunnen worden gecorrigeerd voordat u de bestelling plaatst, ook door gebruik te maken van de terug-knop van uw browser.

4. Gedragscode

We hebben geen gedragscode (regels) aangenomen voor onze industrie.

5 Informatie over het bestaan van een wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op paragraaf 9.1 van onze Algemene Voorwaarden (zie hierboven onder I.).

6. informatie over de online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 6. 14 van EU-Verordening nr. 524/2013

De Europese Commissie biedt een platform voor de online beslechting van consumentengeschillen, namelijk
die voortvloeien uit de onlineverkoop van goederen of de onlineverkoop van diensten aan consumenten (OS-platform).
Het OS platform is te bereiken op https://webgate.ec.europa.eu/odr

7. alternatieve geschillenbeslechting

Wij zijn niet verplicht en in principe niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.
HZ (E020217)

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat werkzaamheden aan gasinstallaties en elektrische installaties alleen door geautoriseerd personeel mogen worden uitgevoerd!