Wij wijzen er nadrukkelijk op dat werkzaamheden aan gasinstallaties en elektrische installaties alleen door geautoriseerd personeel mogen worden uitgevoerd!