Doe mee, omwille van het milieu! Recycling in plaats van e-afval!

Verwarming24 Garantievoorwaarden

25 maanden Heiz24 nieuwe apparatuur garantie op nieuw materieel

Wij de Heiz24. de eigenaar Matthias Falkenberg e. K. een garantie van 25 maanden te verstrekken op de door ons geadverteerde nieuwe goederen met de garantiebelofte. De periode voor het berekenen van de garantieperiode begint met de factuurdatum. Onze garantieservices zijn ruimtelijk onbeperkt onbeperkt

gratis vervanging van de goederen door een gelijkwaardig artikel (eventueel ook een opvolger, indien de originele goederen niet meer beschikbaar zijn).

• gratis vervanging van de goederen door een gelijkwaardig artikel (eventueel ook een opvolger, indien de originele goederen niet meer beschikbaar zijn).

Garantieaanspraken zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen door:

-onoordeelkundig of ondeskundig gebruik (bijv. bedieningsfouten, mechanische schade, verkeerde bedrijfsspanning)

-overmatige omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.

-Geen veiligheidsmaatregelen in acht nemen

-Het niet in acht nemen van de technische handleiding

-Gebruik van kracht (bijv. slag, stoot, val)

-ongeautoriseerde pogingen tot reparatie zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

-Defecten als gevolg van normale slijtage

De garantie vervalt als het typeplaatje, serienummer of een veiligheidslabel op het product wordt verwijderd of gewijzigd.

De garantieclaim vereist dat wij als garant in staat zijn de garantieclaim te controleren door de goederen in te sturen. In dit geval is het van belang dat beschadigingen tijdens het transport worden voorkomen door een geschikte verpakking. Garantieservices verlengen of herbeginnen de garantietermijn voor dit artikel niet; vervangen onderdelen worden ons eigendom.

Voor de garantieclaim dient u bij de verzending een kopie van de originele factuur te voegen. Wij vragen om uw begrip dat wij de garantie kunnen weigeren zonder deze factuurkopie te hoeven afrekenen. Het verzenden van de factuurkopie dient ter berekening van de garantietermijn.

24 maanden Heiz24 functionele garantie - voor gebruikte apparaten


U heeft de mogelijkheid om met ons een ruimtelijk onbeperkte functiegarantie van 24 maanden te regelen voor een door u aangeschaft gebruikt artikel.

Als u ons uw oude defecte artikel, inclusief een gedetailleerde beschrijving van het gebrek, binnen één jaar na aankoop van een van onze gebruikte artikelen toestuurt, geven wij u een functionele garantie van 24 maanden voor het gebruikte artikel dat van ons gekocht is na afloop van de annuleringstermijn. De periode voor het berekenen van de garantieperiode begint met de factuurdatum. Wij zullen u onmiddellijk na ontvangst van uw altaarartikel en het verstrijken van de annuleringstermijn voor het gebruikte artikel dat van ons is gekocht door middel van een garantieverklaring per e-mail informeren over de functionele garantie en de exacte garantietermijn. Na ontvangst van de garantie gaat de eigendom van uw altaarartikel op ons over. Als u na uw aankoop gebruik maakt van uw herroepingsrecht, ontvangt u het defecte artikel gratis van ons terug.


De functiegarantie van Heiz24 dekt de volgende diensten voor een periode van 24 maanden: Als uw bij Heiz24 aangekochte gebruikte product binnen de garantieperiode een storing vertoont, ontvangt u naar eigen goeddunken een van de volgende diensten: - Verwarming24, de werking van het verwarmingssysteem is gegarandeerd:

• gratis vervanging van de goederen door een gelijkwaardig artikel (eventueel ook een opvolger, indien de originele goederen niet meer beschikbaar zijn).

Garantieaanspraken zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen door

- onoordeelkundig of ondeskundig gebruik (bijv. bedieningsfouten, mechanische schade, verkeerde bedrijfsspanning)

- overmatige omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)

- Het niet in acht nemen van veiligheidsmaatregelen

- Het niet in acht nemen van de technische handleiding

- Gebruik van kracht (bijv. slag, stoot, val)

- ongeautoriseerde pogingen tot reparatie zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

- Defecten als gevolg van normale slijtage

De garantie vervalt als het typeplaatje, serienummer of een veiligheidslabel op het product wordt verwijderd of gewijzigd.


Een aanspraak op de functionele garantie van Heiz24 vereist dat wij als garant in staat worden gesteld de garantieclaim te controleren door verzending van de goederen en een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de fout. In dit geval is het van belang dat beschadigingen tijdens het transport worden voorkomen door een geschikte verpakking. Garantieservices verlengen of herbeginnen de garantietermijn voor dit artikel niet; vervangen onderdelen worden ons eigendom.

Vul de lijst Heiz24 probleemoplossing voor verzending in, omdat de ervaring heeft geleerd dat storingen vaak het gevolg zijn van instel- of bedieningsfouten.Als de fout of storing zich nog steeds voordoet na het gebruik van de lijst met probleemoplossing, stuur ons dan het defecte artikel. Voor meer informatie over de functionele garantie verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

teruggarantie van geld gedurende 14 dagen

Wij verlenen al onze klanten - met inbegrip van handelaars en ondernemend actieve klanten - een herroepingsrecht van 14 dagen. Gedurende deze tijd kunt u de van ons gekochte goederen zonder opgave van redenen retourneren en uw geld terugkrijgen.

Garantieclaims per telefoon, e-mail of fax indienen.

Alle wettelijke garantierechten die op u rusten blijven onverlet door bovenstaande garantiebepalingen. De wettelijke garantierechten vindt u in onze Algemene Voorwaarden onder sectie 9.

Als u vragen heeft over de garantie of een garantie, kunt u ook contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

De garantiegever is in alle gevallen de volgende
standvastig
Heiz24.de
Eigenaar: Matthias Falkenberg e. K.
Thesdorfer Weg 112
25421 Pinneberg - Deutschland
TEL 04101 858770
FAX 04101 8055504
E-Mail: info@heiz24.de

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat werkzaamheden aan gasinstallaties en elektrische installaties alleen door geautoriseerd personeel mogen worden uitgevoerd!