Indien u ons binnen 14 dagen na de aankoop van een van onze gebruikte artikelen op onze kosten uw oude defecte artikel met een exacte omschrijving van het gebrek toestuurt, geven wij u een functionele garantie van 24 maanden na de herroepingstermijn voor dit gebruikte artikel voor het betreffende van ons gekochte gebruikte artikel, mits deze optie in de artikelbeschrijving wordt aangeboden. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. De functionele garantie en de exacte garantietermijn informeren wij u onmiddellijk na ontvangst van uw altaarartikel en het verstrijken van de herroepingstermijn voor het gebruikte artikel dat u bij ons heeft gekocht, door middel van een garantieverklaring per e-mail. Na ontvangst van de garantieverklaring gaat de eigendom van uw altaarartikel aan ons over. Als u na uw aankoop gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zullen wij uw defecte artikel kosteloos aan u retourneren.
De functionele garantie dekt de volgende diensten voor een periode van 24 maanden: Mocht uw bij Heiz24 gekochte artikel binnen de garantieperiode een storing vertonen, dan ontvangt u van ons, na verzending van het defecte Heiz24-artikel en een exacte beschrijving van het defect, een gelijkwaardig en door ons getest, foutloos vervangend artikel.

Heiz24_Reparatur_repairHeiz24_getauschteTeile_changedPartsHeiz24_getauschteTeile_changedParts
Heiz24TestHeiz24_VerpackungVersand_BoxingTransportHeiz24_VerpackungVersand_BoxingTransportHeiz24_VerpackungVersand_BoxingTransportHeiz24_VerpackungVersand_BoxingTransportHeiz24_VerpackungVersand_BoxingTransportHeiz24_VerpackungVersand_BoxingTransport
Staalfoto' s


Wij wijzen er nadrukkelijk op dat werkzaamheden aan gasinstallaties en elektrische installaties alleen door geautoriseerd personeel mogen worden uitgevoerd!